Alumni.vn


Nơi kết nối Mentor - Mentee 

cho những người có tentuoi.com

Giới thiệu

DanhHieu.com là Ban Danh Hiệu của Vườn ươm Quốc Khí có nhiệm vụ tuyển chọn và phân loại các 'hạt giống' bằng cách đánh giá năng lực và cấp cho mỗi 'hạt giống' một tên miền danh hiệu phản chiếu được năng lực thực sự của họ. 

Ví dụ: nếu bạn có tentuoi.comYourName.tentuoi.com và được DanhHieu.com đánh giá là một Nhà thiết kế tiêu biểu của đại học UAH.edu.vn thì bạn sẽ được trỏ thêm một tên miền danh hiệu Nhà thiết kế UAH YourName.UAH.designer.vn lên website YourName.tentuoi.com. Nếu bạn được đánh giá là một nhà thiết kế ưu tú được xem như nguồn nguyên khí quốc gia thì sẽ được trỏ thêm tên miền danh hiệu Nhà thiết kế Quốc Khí YourName.designer.vn. Tương tự như vậy cho các loại tên miền danh hiệu khác như teacher.vn, engineer.vn, architect.vn, lecturer.vn, student.vn ...

Bạn có thể trỏ tối đa thêm 4 tên miền danh hiệu lên website YourName.tentuoi.com bởi vì Google sites chỉ cho phép trỏ cùng lúc 5 tên miền đồng thời. 

Lược sử quá trình phong các danh hiệu này sẽ luôn được cập nhật công khai vào trang YourName.danhhieu.com

Vui lòng xem cách cấp tên miền danh hiệu tại Rule.DanhHieu.com

Vui lòng xem giới thiệu về chúng tôi tại QuocKhi.com.